De incoterms: wat betekenen ze?

Dat het een goed verdienmodel kan zijn om producten vanuit het buitenland in te kopen om deze vervolgens via bol.com te verkopen staat buiten kijf. Toch kun je voor vervelende verrassingen komen te staan als je niet voldoende op de hoogte bent van de verplichtingen en verantwoordelijkheden die hier voor jou als verkoper op bol.com bij komen kijken.

Hoogtepunten uit deze blog:

 • Leg alles zo goed mogelijk vast, ook wanneer je ervan afwijkt;
 • Maak onderscheid tussen de verschillende soorten transport;
 • Kijk ook goed naar je afspraken bij DDP.

Wat zijn de incoterms?
Gelukkig bestaat er een internationale organisatie, the InternationalChamber of Commerce (ICC), die vanaf 1936 ICC Incoterms heeft opgesteld. Met deze Incoterms kun je de verplichtingen, risico's en kosten tussen jou en de buitenlandse leverancier vastleggen om zo een deel van de aansprakelijkheid in te dekken. Verder hebben deze afspraken betrekking op het transport, de verzekeringen, de vergunningen en de douaneformaliteiten. De Incoterms zijn niet vastgelegd in wetten of verdragen, waardoor het van belang is dat je deze vooraf vastlegt (zwart op wit, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst) met de partij waarmee je zaken gaat doen.

Wanneer de Incoterms correct worden vastgelegd ontstaan er dus duidelijke afspraken over waar jij als verkoper verantwoordelijk voor bent en waar jouw verantwoordelijkheid ophoudt. Dit draagt ertoe bij dat je niet tegen onvoorziene obstakels aanloopt op het gebied van risico's, kosten en plichten ten opzichte van de buitenlandse leverancier. Goed dus om hier als verkoper op bol.com wat meer over te weten te komen! Daarnaast is het een groot voordeel dat de ICC Incoterms in meer dan 30 talen beschikbaar zijn, waardoor het een toegankelijke manier is om een handelsrelatie aan te gaan met een buitenlandse partij.

 

Vernieuwing

Iedere tien jaar vindt er een vernieuwing of aanpassing plaats van de Incoterms. Dit jaar, op 1 januari 2020, zijn de ICC Incoterms 2020 gelanceerd. Deze nieuwe lijst bestaat uit 11 Incoterms waaruit je samen met de internationale handelspartner een keuze kunt maken. Aangezien de Incoterms niet zijn opgenomen in een wet of verdrag dien je persoonlijk met je handelspartner af te stemmen of er gebruik van wordt gemaakt. Het is ook mogelijk om van de Incoterms af te wijken, maar wees er dan alert op dat je de gemaakte afspraken duidelijk en schriftelijk (zwart op wit) vastlegt om het aansprakelijkheidsrisico te beperken.

Winstgevende producten ontdekken? Start nu 7 dagen geheel gratis.

De 11 Incoterms

Om het voor jou als koper (op de internationale markt) inzichtelijk te maken wat de verschillende mogelijkheden zijn ten aanzien van de verdeling van verantwoordelijkheid ten opzichte van de buitenlandse verkoper, zijn de kenmerken van Incoterm als als volgt ingedeeld:

- Levering: De verkoper moet de goederen aan de koper ter beschikking stellen op de afgesproken plaats van levering op de overeengekomen datum.
- Transportrisico: Het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer.
- Transportkosten: De kosten vanaf de levering
Douaneformaliteiten: Het regelen van en de kosten van de invoerrechten
- Transportverzekering: Afsluiten van een verzekering voor de goederen
- Plaats van levering: Vastleggen waar de overdracht van de goederen plaatsvindt.
Dit dient bij alle vormen van Incoterms te worden toegevoegd.

Om de juiste keuze te kunnen maken tussen alle verschillende vormen van verantwoordelijkheidsverdeling tussen jou en de buitenlandse leverancier
zijn de 11 verschillende ICC Incoterms onderstaand op een rijtje gezet. Maak daarnaast een goede afweging die bij jou en je handelspartner past.
Voor elke vorm van transport kun je kiezen uit de volgende Incoterms.

1. EXW Ex Works (Af fabriek)

Als koper heb je de maximale verplichtingen; de verkoper heeft de minimale verplichtingen. De verkoper zorgt dat de goederen op de afgesproken datum kunnen worden afgehaald op zijn locatie. Alle overige verantwoordelijkheid ligt bij de koper.

 • LeveringDe verkoper heeft de goederen op de afgesproken datum klaarstaan op zijn eigen locatie, zodat je deze als koper kunt afhalen. Als koper dien je de goederen in te laden op het transportmiddel.
 • TransportrisicoLigt vanaf de levering bij de koper.
 • TransportkostenVolledig voor rekening van de koper.
 • DouaneformaliteitenVolledige verantwoordelijkheid van de koper.
 • Transportverzekering: Wordt niet afgesloten. Voor internationaal vervoer wordt deze vorm (EXW) afgeraden.

2. FCA Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)

De verkoper draagt de kosten voor het vervoer van de goederen naar de afgesproken afhaallocatie. Het risico ligt bij de koper op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder.

 • Levering: De verkoper heeft de goederen op de afgesproken datum klaarstaan op de overeengekomen locatie, zodat je deze als koper kunt afhalen.
 • TransportrisicoLigt vanaf de levering bij de koper.
 • TransportkostenZijn vanaf de afhaallocatie voor rekening van de koper; tot de levering zijn de kosten voor rekening van de verkoper.
 • DouaneformaliteitenVolledige verantwoordelijkheid van de koper.
 • TransportverzekeringGeen van beide partijen is hiertoe verplicht.

3. CPT Carriage Paid To (Vracht betaald tot)

De verkoper draagt de kosten van het vervoer van de goederen. De risico's zijn voor de koper vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder.

 • Levering: De verkoper levert de goederen af aan de vervoerder.
 • TransportrisicoLigt vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder bij de koper. Voor de levering ligt het bij de verkoper.
 • TransportkostenZijn vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder voor rekening van de koper. De kosten van het vervoer naar de overeengekomen locatie zijn voor rekening van de verkoper.
 • DouaneformaliteitenDe douaneformaliteiten die behoren bij de uitvoer zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper, inclusief de kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten die behoren bij de doorvoer en invoer zijn voor rekening van de koper, inclusief de kosten, rechten en heffingen.
 • TransportverzekeringHoeft de verkoper niet voor de goederen af te sluiten.

4. CIP Carriage and Insurance Paid to (Vracht en verzekering betaald
tot)

De verkoper draagt de kosten voor het vervoer en de verzekering naar de afgesproken locatie; vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder zijn de kosten voor het vervoer en de verzekering voor de koper. De verkoper is verplicht om de
verkoper op de hoogte te stellen dat de goederen onderweg zijn.

 • Levering: De verkoper levert de goederen af aan de vervoerder.
 • TransportrisicoLigt vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder bij de koper. Voor de levering ligt het bij de verkoper.
 • TransportkostenZijn vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder voor rekening van de
 • koper. De kosten van het vervoer naar de overeengekomen locatie zijn voor rekening van de verkoper. Wees je er dus van bewust dat de overgang van het risico voor transportschade op een ander moment plaatsvindt dan de overgang van de kosten.
 • DouaneformaliteitenDe douaneformaliteiten die behoren bij de uitvoer zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper, inclusief de kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten die behoren bij de doorvoer en invoer zijn voor rekening van de koper, inclusief de kosten, rechten en heffingen.
 • TransportverzekeringDe verkoper sluit deze af vanaf het moment van levering tot het moment van bestemming.

5. DAP Delivered at Place (Geleverd ter bestemming)

De verkoper draagt de kosten voor het vervoer naar de overeengekomen locatie, behalve de kosten die voortvloeien uit import. Bovendien draagt de verkoper alle risico's tot het moment dat de goederen gereed zijn om door de koper te worden gelost.

 • Levering: De verkoper stelt de goederen, ongelost, beschikbaar op het transportmiddel van de koper op de overeengekomen locatie
 • TransportrisicoZijn vanaf het moment dat de goederen worden geleverd voor rekening van de koper. De kosten van het vervoer naar de overeengekomen locatie zijn voor rekening van de verkoper.
 • TransportkostenZijn vanaf het moment dat de goederen worden geleverd voor rekening van de koper. De kosten van het vervoer naar de overeengekomen locatie zijn voor rekening van de verkoper.
 • DouaneformaliteitenDe douaneformaliteiten die behoren bij de uitvoer zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper, inclusief de kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten die behoren bij de doorvoer en invoer zijn voor rekening van de koper, inclusief de kosten, rechten en heffingen.
 • TransportverzekeringGeen van beide partijen is hiertoe verplicht

6. DPU; Delivered at Place Unloaded 

(Geleverd ter bestemming en
gelost) Alle risico's tot aan het lossen van de goederen op de overeengekomen
locatie zijn voor de verkoper.

 • Levering: De verkoper lost de goederen van het transportmiddel op de overeengekomen locatie en stelt deze ter beschikking van de koper
 • TransportrisicoLigt vanaf het moment dat de goederen worden geleverd op de afgesproken locatie bij de koper. Voor de levering ligt het bij de verkoper.
 • TransportkostenZijn vanaf het moment dat de goederen zijn gelost, vanaf het doorvervoer, voor rekening van de koper. De kosten van het vervoer naar de overeengekomen locatie, inclusief de kosten voor het lossen, zijn voor rekening van de verkoper.
 • Douaneformaliteiten: De douaneformaliteiten die behoren bij de uitvoer zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper, inclusief de kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten die behoren bij de doorvoer en invoer zijn voor rekening van de koper, inclusief de kosten, rechten en heffingen.
 • TransportverzekeringGeen van beide partijen is hiertoe verplicht.

7. DDP Delivered Duty Paid 

(Geleverd rechten betaald)
Als koper heb je de minimale verplichtingen; de verkoper heeft de maximale verplichtingen. De verkoper heeft verantwoordelijkheid over het afleveren van de goederen op de overeengekomen locatie in het land van de koper en draagt alle kosten die daarmee gepaard gaan, inclusief
invoerrechten en belastingen.

 • Levering: De verkoper stelt de goederen, ongelost, ter beschikking op het transportmiddel op de overeengekomen locatie aan de koper.
 • TransportrisicoLigt tijdens het vervoer tot aan de levering op het transportmiddel op de overeengekomen locatie bij de verkoper.
 • TransportkostenZijn tot het aankomen op de overeengekomen locatie voor rekening van de verkoper.
 • Douaneformaliteiten: De douaneformaliteiten die behoren bij de uitvoer, doorvoer en invoer naar de overeengekomen locatie zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper, inclusief de kosten, rechten, belastingen en heffingen.
 • TransportverzekeringDe verkoper is niet verplicht dit af te sluiten.

8. FAS Free Alongside Ship 

(Vrachtvrij langszij schip)
In de overeengekomen haven plaatst de verkoper de goederen naast het schip; wanneer de goederen in een container worden vervoerd zal de verkoper de goederen in een terminal overdragen.

 • Levering: De verkoper levert de goederen naast het afgesproken schip af, op de aangewezen laadplaats en op de wijze waarop dit in desbetreffende haven gebruikelijk is.
 • TransportrisicoLigt vanaf het moment van levering bij de koper. Voor de levering ligt dit risico bij de verkoper.
 • TransportkostenZijn tot het aankomen op de overeengekomen locatie voor rekening van de verkoper. Daarom is het van belang het punt van de lading zo veel mogelijk te specificeren.
 • Douaneformaliteiten: De douaneformaliteiten die behoren bij de uitvoer zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper, inclusief de kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten die behoren bij de invoer zijn voor rekening van de koper, inclusief de kosten, rechten en heffingen.
 • TransportverzekeringGeen van beide partijen is hiertoe verplicht

9. FOB Free On Board (Vrachtvrij aan boord)

De verkoper laadt de goederen aan boord van het overeengekomen schip. De kosten en risico's liggen bij het passeren van de reling van het schip bij de koper.

 • Levering: De verkoper levert de goederen aan boord van het afgesproken schip af.
 • TransportrisicoLigt vanaf het moment van levering bij de koper. Voor de levering ligt dit risico bij de verkoper.
 • TransportkostenZijn vanaf de levering op de overeengekomen locatie voor rekening van de koper.
 • Douaneformaliteiten: De douaneformaliteiten die behoren bij de uitvoer zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper, inclusief de kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten die behoren bij de invoer zijn voor rekening van de koper, inclusief de kosten, rechten en heffingen.
 • TransportverzekeringGeen van beide partijen is hiertoe verplicht.

Winstgevende producten ontdekken? Start nu 7 dagen geheel gratis.

10. CRF Cost and Freight (Kostprijs en vracht)

De verkoper draagt de kosten en vracht tot aan de levering van de goederen op de overeengekomen locatie. Het risico is voor de koper vanaf het moment dat de goederen op het overeengekomen schip zijn geladen (de reling zijn gepasseerd).

 • Levering: De verkoper levert de goederen aan boord van het afgesproken schip af
 • TransportrisicoLigt vanaf het moment van levering bij de koper. Voor de levering ligt dit risico bij de verkoper.
 • TransportkostenZijn vanaf de levering op de overeengekomen locatie voor rekening van de koper. Wees je er wel van bewust dat de overgang van het risico voor transportschade op een ander moment plaatsvindt dan de overgang van de kosten.
 • Douaneformaliteiten: De douaneformaliteiten die behoren bij de uitvoer zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper, inclusief de kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten die behoren bij de invoer zijn voor rekening van de koper, inclusief de kosten, rechten en heffingen.
 • TransportverzekeringGeen van beide partijen is hiertoe verplicht

11. CIF Cost, Insurance and Freight

 (Kostprijs, verzekering en vracht) Dit houdt hetzelfde in als CRF. Het enige verschil is dat de verkoper bij
CIF wel verplicht is om een transportverzekering af te sluiten vanaf de haven van verscheping tot aan de haven van bestemming.

Zet dus goed op een rijtje wat de verplichtingen zijn van jou als koper, wat de verplichtingen zijn van de verkoper, wie het transport verzorgt (en tot waar) en op welk moment de risico's overgaan van de ene op de andere partij. Wees extra alert bij het gebruik van DDP, omdat de invoerrechten (douaneformaliteiten) per land kunnen verschillen.

Conclusie

Wanneer je besluit om vanuit het buitenland producten te importeren voor doorverkoop in Nederland is het van belang dat je duidelijke afspraken maakt met de leverancier. Deze afspraken dienen namelijk eenduidig te worden vastgelegd in een overeenkomst. Er zijn veel zaken waar je rekening mee moet houden om te voorkomen dat je te maken krijgt met onder andere onvoorziene kosten, risico's, plichten en aansprakelijkheid. Door gebruik te maken van een van de 11 opgestelde ICC Incoterms kun je de rechten en plichten van zowel jezelf als de verkoper nauwkeurig vastleggen. Natuurlijk is het mogelijk om van de Incoterms af te wijken, maar wees altijd zorgvuldig en nauwkeurig in het formuleren en vastleggen van de afspraken met de buitenlandse fabrikant. Het zou zonde zijn als je bol.com business door onduidelijke afspraken wordt beïnvloed. Winst op je inkoop is namelijk winst op alles.

Bryan Delmee
Co-founder, Verkoper op Bol.com

Aan de slag met Sellevate

Doe op de eenvoudigste manier doeltreffend marktonderzoek. Houd simpel je eigen kansen in beeld.
Prijzen
© 2023 Sellevate, Alle rechten voorbehouden
KVK-nummer: 84409134
×