Het importeren van goederen: welke kosten komen erbij kijken?

Wanneer je goederen importeert uit het buitenland (met als doel deze op Bol.com door te verkopen) dien je met veel zaken rekening te houden. In de vorige twee blogs (Producten importeren en De incoterms) heb je al kunnen lezen waar je op moet letten, bij het aangaan van een handelstransactie met de buitenlandse leverancier. Nu zijn we aangekomen bij het vervolg hierop; het moment dat het product Nederland binnenkomt. Ook hier kleven een aantal verplichtingen aan vast die we graag even met je doorlopen.

Hoogtepunten uit deze blog:

 • De verplichtingen/kosten vanaf het moment dat een geïmporteerd product in Nederland is aangekomen;
 • Hoe artikel 23 de liquiditeit van je onderneming kan vergroten

Om te beginnen

Het eerste waar je mee te maken krijgt op het moment dat een product vanuit een niet-Europees land is aangekomen in Nederland, is het inklaringsproces. Let op: het inklaringsproces is alleen op jou van toepassing wanneer je goederen importeert vanuit een land buiten de Europese Unie.

Dit proces houdt in dat de vervoerder de eventuele kosten van de invoerrechten, douane aangifte, btw, accijns, opslagkosten en de administratieve handeling bij de douane voor jou voorschiet, zodat de producten kunnen worden afgeleverd. Dit bedrag zul je later moeten terugbetalen. Omdat het voldoen aan de douaneformaliteiten - in de meeste gevallen - onder jouw verantwoordelijkheid valt (wie wanneer verantwoordelijk is voor de douaneformaliteiten is na te lezen in de vorige blog: De incoterms: wat betekenen ze?). Voorschieten van deze kosten en de interactie die de vervoerder voor jou heeft gehad met de douane. Daarvoor rekent de vervoerder inklaringskosten. Deze kosten komen dus bovenop het bedrag dat de vervoerder voor jou heeft voorgeschoten. De inklaringskosten liggen vast en zijn onafhankelijk van de waarde van je bestelling.

Winstgevende producten ontdekken? Start nu 7 dagen geheel gratis.

Overzicht:
 • Voor pakketten met een waarde tot en met €22,- betaal je geen extra kosten bij de douane. Als je daarnaast geen opslagkosten of administratieve kosten maakt. Dan zal vervoerder dus geen bedrag hoeven voor te schieten en geen inklaringskosten in rekening brengen.
 • Voor pakketten met een waarde van boven de €22,-. Dan betaal je btw en de kosten voor douane aangifte van de goederen. En dus geen invoerrechten. Hier bovenop komen de inklaringskosten.
 • Voor pakketten met een waarde van boven de €150,-. Dan betaal je btw, de kosten voor douane aangifte van goederen en invoerrechten. Hier bovenop komen de inklaringskosten.

Nu je weet dat er kosten kunnen ontstaan wegens douaneformaliteiten. Met daar bovenop inklaringskosten die worden doorberekend door de vervoerder, ben je vast nieuwsgierig geworden naar hoe hoog deze kosten voor jou zullen zijn. De hoogte van de invoerrechten en btw zijn afhankelijk van het soort producten dat je inkoopt.

De invoerrechten

Invoerrechten dien je te berekenen over de prijs van de producten, de verzendkosten en de eventuele verzekeringskosten. De invoerrechten, ook wel douanerechten genoemd, dien je alleen te betalen als je producten inkoopt vanuit een land dat niet is aangesloten bij de Europese Unie en de zending een waarde heeft van minimaal €150,- exclusief vervoers- en verzekeringskosten. Om de hoogte van de invoerrechten vast te stellen worden er HS-codes (Harmonized System-Codes) gebruikt. De Europese Unie hanteert de Taric-code (ofwel de Taric) als douane tarief; er zijn 183 landen aangesloten bij dit systeem van productindeling.

De Wereld Douane Organisatie (WDO) deelt de verschillende producten uit verschillende landen via dit systeem in met een 10-cijferige code. Deze 10-cijferige code wordt de Taric-code genoemd en dien je bij de import van de producten te vermelden. Het tarief van de invoerrechten is dus afhankelijk van de Taric-code dat behoort bij je product. In Nederland maakt de douane gebruik van het Gebruikstarief. Dit Gebruikstarief bestaat uit dezelfde code als de Taric, maar is eventueel aangevuld met nationale codes van tweemaal twee cijfers. Het exacte Gebruikstarief van jouw producten kun je zelf opzoeken bij de Douane Tarief Voorziening(DTV).

De Btw

De kosten van btw dien je te berekenen over de prijs van de goederen, de verzendkosten, de eventuele verzekeringskosten en de invoerrechten. Wanneer je producten importeert uit een land dat is aangesloten bij de Europese Unie dien je na te gaan of er sprake is van intracommunautaire verwervingen. Hiervoor is een hulpmiddel opgesteld door de belastingdienst. In de meeste gevallen zal je geen btw hoeven af te dragen, maar er zijn uitzonderingen. Wanneer de aankoop geen in Nederland belaste intracommunautaire verwerving is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van montage of installatie door de buitenlandse leverancier, dien je wel belasting af te dragen. Ga dit dus zelf goed na met het hulpmiddel.

Als ondernemer krijg je zeker te maken met btw afdracht in Nederland als je producten importeert uit een land dat niet is aangesloten bij de Europese Unie. Het tarief van de btw is in algemene zin 21% van de omzet. Voor sommige producten geldt een lager tarief, namelijk 9% of 0%. Welk tarief op jouw product van toepassing is kun je zelf achterhalen. Dit bedrag bereken je als verkoper door in de prijs waarvoor je de producten verkoopt.

Een rekenvoorbeeld

Om te zien of je bovenstaande goed hebt begrepen volgt hier een voorbeeld van hoe je de invoerrechten en btw over een product kunt berekenen.

Je koopt een elektrische keyboard in van €176,-.De verzendkosten hiervan bedragen €23,-. De verzekeringskosten zijn €10,-.

 • Invoerrechten betaal je over €176,- + €23,- + €10,- =€209,-. De invoerrechten zijn 3% van €209,- =€6,27,-.
 • De btw betaal je over €176,- + €23,- + €10,- +€6,27 = €215,27. De btw is 21% over €215,27 = €45,21.
 • Je betaalt aan de douane: €6,27 + €45,21 = €51,48.

Bij het importeren van producten ontstaan er dus veel kosten waar je voorafgaand aan de inkoop rekening mee dient te houden. Dit om te voorkomen dat je niet aan de financiële verplichtingen kunt voldoen op het moment dat een product Nederland binnenkomt. Wees je er dus in ieder geval bewust van dat je naast de vastgelegde afspraken met de leverancier en afspraken over het transport ook te maken krijgt met verplichtingen vanuit de Nederlandse overheid. Dat de btw bij de douane direct moet worden afgedragen is erg nadelig voor jou als ondernemer, omdat je deze kosten pas bij het doen van de btw aangifte in aftrek kunt brengen. De liquiditeit van jouw bol.com onderneming wordt hierdoor negatief beïnvloed. Gelukkig hebben we goed nieuws om mee af te sluiten als je met enige regelmaat goederen inkoopt uit landen buiten de Europese Unie; er bestaat een artikel 23! 

Vergunning artikel 23 

Onze tip luidt als volgt: Doe jij internationaal zaken en importeer je goederen uit een land dat niet is aangesloten bij de Europese Unie, dan is het aan te raden om een vergunning artikel 23 aan te vragen bij de Belastingdienst. Artikel 23 kun je als ondernemer in het leven roepen wanneer je het moment van de betaling van btw-kosten, die ontstaan bij het importeren van producten, wil verleggen. Dit klinkt wellicht wat ingewikkeld, maar in de praktijk houdt dit in dat je de btw op het moment dat producten worden geïmporteerd (bij de douane) niet betaalt. In plaats daarvan zal je de btw pas betalen op het moment van de aangifte van de btw; feitelijk betaal je dan een bedrag van €0,-, omdat de BTW in de aangifte direct in aftrek zal worden gebracht. Deze verlegging zal resulteren in een liquiditeitsvoordeel voor jou als importeur ten opzichte van het wel direct afdragen van de BTW op het moment dat het product Nederland binnenkomt.

Daarnaast maak je, dankzij deze vergunning, geen gebruik meer van de voorschotprovisie op de btw om een gezonde cash-flow te genereren. Hierdoor hoef je geen rekening te houden met de verschillende variabelen die op de btw-kosten van invloed kunnen zijn. Naast dat je liquiditeit en financiën erop vooruit zullen gaan als je aanspraak maakt op de artikel 23 vergunning, zal het gebruik maken van deze vergunning het invoerproces van de producten versnellen. Alleen maar voordelen dus. De aanvraag van een vergunning artikel 23 is er wat ons betreft zeker een om vandaag nog de deur uit te doen. Het is nog geheel gratis ook.

Winstgevende producten ontdekken? Start nu 7 dagen geheel gratis.

Het stappenplan

Om je op weg te helpen volgt hier een stappenplan om een vergunning artikel 23 aan te vragen, zodat je niet bang hoeft te zijn voor een gevalletje 'makkelijker gezegd dan gedaan'.

 1. Ga na of je in aanmerking komt. De Belastingdienst heeft drie voorwaarden opgesteld waar je aan moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de vergunning;
 • Je woont als ondernemer in Nederland of bent daar gevestigd;
 • Je importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen;
 • Je voert een aparte administratie waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw je bij import moet betalen;

Het is dus van belang dat je alle data die betrekking hebben op de btw-afdracht hebt klaarliggen. Houd je nog geen aparte administratie bij voor de btw dat je dient af te dragen dan is dit wel zeker iets om mee van start te gaan.

 1. Verzamel alle gegevens en vermeld deze bij de aanvraag. Wanneer je de aanvraag indient bij je belastingkantoor dien je de volgende gegevens aan te leveren:
 • Je btw-identificatienummer;
 • Je omzetbelastingnummer;
 • De bedrijfsnaam van de onderneming waaronder je producten importeert;
 • De soort producten die je importeert;
 • De waarde van de producten;
 • De landen buiten de EU waaruit je de producten importeert;
 • Het aantal keer per jaar dat je producten importeert uit niet-EU-landen;

 1. Wees geduldig. De beslissing op een aanvraag van een vergunning artikel 23 zal maximaal 8 weken op zich laten wachten, al blijkt in de praktijk dat de meeste aanvragen binnen 2-4 weken in behandeling worden genomen. Toch houdt het wachten hier helaas niet op, want de vergunning zal pas echt in werking treden wanneer alle gegevens bij de douane zijn doorgevoerd. 

Conclusie

Verkopen op bol.com kan lastiger lijken dan dat het daadwerkelijk is. Er komen zoals je hebt gelezen veel verschillende kosten bij die van invloed zijn op je uiteindelijke winstmarge. Niet alleen je winstmarge wordt beïnvloed door alle kostenposten, het is ook een administratief proces. Gelukkig kun je hier een aardige hoeveelheid invloed op uitoefenen middels jezelf goed inlezen, weten hoe alles is opgebouwd en bijvoorbeeld artikel 23 in het leven te roepen.

Bryan Delmee
Co-founder, Verkoper op Bol.com

Aan de slag met Sellevate

Doe op de eenvoudigste manier doeltreffend marktonderzoek. Houd simpel je eigen kansen in beeld.
Prijzen
© 2023 Sellevate, Alle rechten voorbehouden
KVK-nummer: 84409134
×