Producten importeren: waar let je op?

Als verkoper op bol.com is de kans groot dat je jouw producten inkoopt of gaat inkopen in China. Dat is natuurlijk een strategische keuze: deze producten kun je goedkoop inkopen  en vaak met hoge marges weer verkopen. Het lijkt een makkelijke klus; importeren uit het buitenland en tegen hoge marges weer verkopen. Vergeet ook niet om in Nederland belasting te betalen. Toch zijn een aantal zaken waar je als verkoper op bol.com rekening mee moet houden wanneer je deze producten aanbiedt. Wat is de regelgeving omtrent het importeren van goederen? En verkopen op bol.com en hoe gaat het in zijn werking met leveranciers?

Goederen importeren uit het buitenland

China is één van de grootste leveranciers aan Europa en ook Nederland importeert allerlei soorten producten uit het Oosterse land. Populaire goederen die van Chinese leveranciers gekocht worden, zijn elektrische apparaten, kleding en toestellen voor telecommunicatie. Vaak gaat dit tegen lage prijzen om ze vervolgens in eigen land met hoge marges weer te kunnen verkopen als aanbieder via bijvoorbeeld bol.com. Echter, vaak gelden er andere regels over de verkoop van goederen in China dan in Nederland. Daarnaast er zijn dan ook een aantal zaken waar jij als Nederlandse ondernemer rekening mee moet houden wanneer je zaken doet met buitenlandse leveranciers.

Winstgevende producten ontdekken? Start nu 7 dagen geheel gratis.

Betrouwbaarheid leveranciers

Je kunt niet zomaar met iedereen in zee gaan en om erachter te komen of een leverancier betrouwbaar is, is het handelsregister een houvast. In de meeste landen moeten hier alle bedrijven ingeschreven staan. Wat betekent dat het ingeschreven bedrijf volgens de wet een bestaansrecht heeft. In China wordt dit register door het "National Enterprise Credit Information Publicity System" beheerd. Hierin wordt de bedrijfsinformatie vermeld, zoals de activiteiten en het registratienummer. En dit moet een beeld van de betrouwbaarheid van de onderneming kunnen geven. 

Douane

Bij het importeren van goederen uit het buitenland krijg je ook te maken met douanekosten. Je moet aangifte ten invoer doen om goederen te mogen invoeren in de Europese Unie. Deze elektronische aangifte stelt de douane-expediteur op en dient deze in bij de douane. Voor deze handelingen heb je een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) nodig, om gegevens uit te wisselen met de Nederlandse Douane.

Invoerrechten

Bij het invoeren van goederen betaal je vaak invoerrechten. Waarbij de hoogte afhangt van de goederencode of "TARIC-code" van het desbetreffende product. Zelf de juiste goederencode bepalen, kan lastig zijn. Hiervoor kun je altijd contact opnemen met de Nederlandse douane die kunnen helpen met het indelen van goederen in codes. Zij kunnen ook helpen met de importdocumenten die vereist zijn bij de invoer van buitenlandse producten. 

Producteisen en -aansprakelijkheid

Wanneer je een product invoert uit een niet-Europees land, zoals China, moet je rekening houden met de Europese en nationale eisen die gelden voor het product. Het product moet bijvoorbeeld bruikbaar en veilig zijn. Daarnaast ben jij als importeur aansprakelijk voor eventuele schade door een fout product. Met risicovollere producten is het aan te raden om een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

CE-markering

Heb jij alle zaken omtrent het importeren van goederen uit niet-Europese landen goed geregeld voor jouw onderneming? Dan wil je natuurlijk aan de slag met het verkopen van goederen via online diensten zoals bol.com. Echter, eerst zul je voorzien moeten zijn van een CE-markering om aan te geven dat jouw product veilig is en voldoet aan de Europese wetten.

Wat is een CE-keurmerk?

CE staat voor "Conformité European" en een keurmerk hiervan is een belangrijke indicatie dat een bepaald product de Europese regelgeving bewerkstelligt. Letterlijk betekent het keurmerk een overeenstemming met de Europese regelgeving.

Een CE-merkteken heeft twee doelen. Ten eerste bevordert het de vrije goederenhandel binnen de EER (Europese Economische Ruimte). Ten tweede zorgt het merkteken voor harmonisatie van de wetgeving van Europese landen voor productveiligheid en -gezondheid. Hier komt bij dat nationale overheden geen aanvullende eisen mogen stellen.

Wanneer een product erkend wordt met een CE-merk, krijgt deze een merkteken. Dit moet altijd zichtbaar op dat product vermeld worden door bijvoorbeeld een sticker aan te brengen. Als dit door technische redenen niet mogelijk is, kun je de markering ook alleen op de productverpakking laten aanbrengen. Dat is voldoende.

Waarom een CE-merkteken?

Een CE-keurmerk maakt vrij verkeer van goederen binnen Europa mogelijk, ongeacht in welk land of gebied deze zijn geproduceerd. De lidstaten van de Europese Unie mogen geen beperkingen opleggen aan de handel van producten met zo'n kenmerk. Tenzij er wordt aangetoond dat een product niet voldoet aan de Europese wetten.

Het keurmerk geeft enkel aan dat een product aan de eisen van de Europese wetgeving voldoet en niet dat het product ook daadwerkelijk in de Europese Unie geproduceerd is. Het is dus geen marketinginstrument. Maar dient alleen als relevante informatie voor de autoriteiten van verschillende landen binnen de EU en voor andere betrokken partijen.

Een CE-keurmerk is wettelijk verplicht voor distributeurs, fabrikanten en importeurs van goederen binnen de Europese Unie. Het gaat hierbij echter alleen om producten waarvoor CE-richtlijnen zijn opgesteld. Het verhandelen van zulke goederen zonder de markering is in strijd met de richtlijnen en wordt dan ook als economisch delict gezien. Aan de andere kant is het ook strafbaar om een markering aan te brengen op een product waar geen CE-richtlijnen voor zijn ontwikkeld.

Hoe kun je een CE-merkteken krijgen?

Om een CE-merk te krijgen, moet de fabrikant of jij als importeur zijn goederen laten testen door een zogenaamde "notified body". Dit is een onafhankelijke keuringsinstantie die door de overheid is aangesteld. Ze voeren testen uit waarvoor de fabrikant moet betalen, zoals testen op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid van het product. Er wordt tevens gekeken naar de fabricage van het product en of deze aan bepaalde eisen voldoet.

De fabrikant kan jou laten betalen voor de testen. Wanneer het gaat om een "private label" product kun je de tests in het land van de fabrikant laten uitvoeren. Dit kan alleen als het via de officiële, internationale organisaties gaat. Het uitvoeren van deze testen is een stuk goedkoper in bijvoorbeeld China dan in Europa. Zorg er hierbij voor dat de juiste testuitslagen van officiële organisaties naar jou gestuurd worden. Als het niet gaat om een private label kan de fabrikant na het krijgen van een CE-merkteken ook in zee gaan met andere ondernemingen op de kosten die jij hebt gemaakt.

Als je zeker wilt weten waar jouw producten een moeten voldoen bij testen, kun je contact opnemen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) of met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze instanties houden toezicht op de CE-keurmerken in Nederland.

Winstgevende producten ontdekken? Start nu 7 dagen geheel gratis.

Hoe zit het met importeren en het CE-merkteken?

Als je goederen van buiten de EU naar Nederland haalt, moet je goed nagaan of de leverancier op de juiste manier het CE-merk toepast. Zorg ervoor dat jij als verkoper op bol.com de documenten over het CE-merkteken van het product eerst opgestuurd krijgt. De Nederlandse merkautoriteit kan hier namelijk naar vragen.

Niet voor alle producten is het keurmerk vereist en het is van belang na te gaan of jouw product binnen deze groep valt. De volgende productgroepen vallen binnen deze groep:

  • Bouwproducten.
  • Elektrische, elektronische en energiegerelateerde producten.
  • Explosieven voor civiel gebruik.
  • Machines en verwante producten.
  • Medische hulpmiddelen.
  • Meet- en weegapparatuur.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Pyrotechnische artikelen.
  • Speelgoed.
  • Transportmiddelen.

Conclusie

CE-markeringen moeten altijd bevestigd worden door de leverancier en het maakt daarbij niet uit of deze zich binnen of buiten de EER heeft gevestigd. Als importeur ben je er wel verantwoordelijk voor dat alle certificaten en documenten van jouw producten op orde zijn, aangezien de importeurs garant staan voor de producten die naar Europa gehaald worden. Als een fabrikant dus geen markering gebruikt, moet jij er als importeur dus zelf achteraan.

Ga ook goed na of de producten die je importeert kwalitatief hoogwaardig genoeg zijn om in Nederland door te verkopen. Een duurdere fabrikant die zijn zaakjes netjes op orde heeft, is op de lange termijn winstgevender dan een goedkopere die onjuiste documenten verschaft. Ook het kunnen bieden van fabrieksgarantie aan klanten is belangrijk. Zorg er goed voor dat je weet wat je verkoopt en alle zaken op orde zijn voordat je begint aan de import van goederen om er in eigen land mensen op bol.com blij mee te kunnen maken.

Bryan Delmee
Co-founder, Verkoper op Bol.com

Aan de slag met Sellevate

Doe op de eenvoudigste manier doeltreffend marktonderzoek. Houd simpel je eigen kansen in beeld.
Prijzen
© 2023 Sellevate, Alle rechten voorbehouden
KVK-nummer: 84409134
×